บริการรถพยาบาลเอกชน Gen'Amb

ศูนย์รถพยาบาลเอกชน GENERATION AMBULANCE SERVICE

ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชน... Generation Ambulance Service หรือ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันติดปากว่า รถพยาบาล Gen'Amb เปิดพื้นที่บริการรถพยาบาลในรูปแบบการเคลื่อนย้าย ลำเลียง รับ และ ส่งต่อผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในทุกรูปแบบ ทั้งกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน พบหมอ แพทย์นัด ส่งรักษาตามสิทธิ เคลื่อนย้ายผ่าตัดฉุกเฉิน ทั้งภายในประเทศไทย กลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียน และ ส่งต่อ รับกลับยังต่างประเทศ ทั้งทางภาคพื้นดินและอากาศยาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล เวชกิจ บุคลากรทางด้านการแพทย์ และ ทีมเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะ

 
ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชน... เรารองรับการบริการด้วยรถพยาบาลครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดประเทศไทย แบบเต็มระบบ ด้วยรถพยาบาลคุณภาพ ทั้งของทาง Gen'Amb และ เครือข่ายพันธมิตรด้านการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดถึงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ เป็นต้น
 

ติดต่อรถพยาบาล คลิกโทร... 24 ชั่วโมง

>>> 0914954222 <<<

GENERATION AMBULANCE SERVICE @AMBULANCE THAILAND

ติดต่อรถพยาบาล คลิกโทร... 24 ชั่วโมง

 >>> 0914954222 <<<

GENERATION AMBULANCE SERVICE  @AMBULANCE THAILAND