บริการรถพยาบาล

GENERATION AMBULANCE SERVICE

ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชนประเทศไทย 

ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชน Gen'Amb ให้บริการรถพยาบาลเอกชนในทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย ทั้งบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ พบหมอ แพทย์นัด ย้ายรักษาตามสิทธิ กลับบ้าน ทำธุรกรรม เดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินดูแลอย่างใกล้ชิด และ มีทีมแพทย์ พยาบาล เป็นผู้ประเมินอาการ กำกับดูแล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบไม่ห่างไกลจากแพทย์แม้ขณะที่เดินทางไกล หรือ ในทุกกิจกรรรม ทุกภารกิจ ที่ใช้บริการรถพยาบาล Gen'Amb ครับ ^^

 

ติดต่อรถพยาบาล คลิกโทร... 24 ชั่วโมง

 >>> 0914954222 <<<

GENERATION AMBULANCE SERVICE @THAILAND