บริการเคลื่อนย้ายทางอากาศ

GENERATION AMBULANCE SERVICE 
ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชนประเทศไทย 

ศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชน Gen'Amb ให้บริการทีมเวชกิจฉุกเฉิน แพทย์ พยาบาล ในการเคลื่อนย้ายนำส่งหรือรับกลับ ลำเลียงผู้ป่วย ณ ต่างแดนกลับสู่ประเทศไทย หรือ จากประเทศไทยสู่ต่างแดน ด้วยเครื่องบินพาณิชย์ หรือ เครื่องบินส่วนตัว ในทุกระดับอาการของผู้ป่วย ในทุกมุมโลกทั่วโลก โดยการกำกับดูแลของทางแพทย์เวชศาสตร์การบิน และ ทีมเจ้าหน้าที่ชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยทางอากาศยาน ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครับ ^^

 

ติดต่อรถพยาบาล คลิกโทร... 24 ชั่วโมง

>>> 0914954222 <<<

GENERATION AMBULANCE SERVICE @AMBULAMCE THAILAND